12 madde’de Kısa Kürt tarihi

1-Kürtler, Orta Doğunun en eski halklarından olup Toros dağlarından Zagros dağlarına kadar uzanan coğrafyada yaşayan ve hint-Avrupa dil grubuna ait bir dil konuşan halkdır. yaşadıkları coğrafyanın adı tarihsel olarak Kürdistandır, başka bir tanımla ise kuzey Mezopotamya da denilebilir. tarihi kaynaklar Kürtlerin tarihini 5000 yıl geriye götürmektedir. 2-Kürt isminin kaynağı tarihsel olarak çok eskilere dayanmaktadır. bazı araştırmacılara göre Kürt teriminin temelinde kur kelimesi yatmakta olup Sümer kökenlidir. Sümerce’de kur, dağ demektir. Ti eki aidiyeti ifade eder. Böylelikle Kurti kelimesi dağın halkı anlamına gelmektedir. bu ismin geçmişi m.ö. 3000 lere kadar dayanmaktadır. Kürdistan coğrafyası bilindiği gibi dağlık bir bölgedir. o çağlarda insanlara coğrafyalarıyla veya yaşam tarzlarıyla bağlantılı adlar verilirdi. Kürtlerinde işte bu

Weiterlesen

İran’da bir Kürt Hanedanlığı: Zendler

Safevi Hanedanlığı’nın Çaldıran Savaşı’ndan sonra zayıflayarak devrilmesi ve Nadir Şah’ın 1736′da zor yoluyla İran ülkesinin başına geçmesi, Kürtler için yeni ve acı tecrübeler getirdi. Dokuz yıllık diktatörlüğünde Nadir Şah, büyük askeri seferlerde Kürtleri bir kalkan olarak kullandı ve Kürt yurdunun büyük bir yıkım ve can kaybına uğramasına, Osmanlı’ya karşı geliştirdiği saldırılar sürekli olarak Kürtlerin yerinden edilmesine sebep oldu. Osmanlı’nın Kürtlerle iyi ilişkiler içerisine girmesi Şah’ın Kürtlere karşı sert tedbirler uygulanmasını beraberinde getirdi. Bu tedbirler arasında Kürt birliğini bozmak ve aşiretler arasında sorunlar yaratmanın dışında, İran’ın doğu sınırlarını Türkmen saldırılarına karşı korumak bahanesiyle 18 bin Kürt ailesinin Horosan’a göç etmeye zorlanması vardı. Nadir Şah’ın 1747′de ölmesinin ardından gelen karışıklık ve düzensizlik

Weiterlesen

Kürt Nüfusu ve Kürdistan

Kürtler, birkaç bin yıldan beri Kürdistan olarak tanınan etnik topraklarda yaşamışlardır. Kürtlerin soyu, çoğunlukla, ikinci bin yılın sonlarında Orta Asya’dan İran platosuna gelen bir kabile olan Medler’e dayandırılır. Medler, M.Ö. 550’de yıkılmadan önce 612’de büyük bir güç haline geldiler ve imparatorluklarını geniş bir alana yaydılar. “Kardaka”, “Kurti” ve “Guti” olarak söz edilen insanlar M.Ö. 11. yüzyıl erken Asur yazıtlarında olduğu gibi M.Ö. 2000 tarihli Sümer yazıtlarında da anılmaktadırlar.[2] Grek tarihçisi Xenophon M.Ö. 401 tarihli Anabasis adlı kitabında, Mezopotamya’dan Karadeniz’e yürüyen “Onbin Grekler”i usandıran Kardoki veya Kardoka halkından söz etmektedir.[3] Pek çok bilim adamı Kürtlerin sayacağımız antik grupların bazılarının ya da tümünün bir karışımı olduğuna inanmaktadır: Kassitler, Manneanlar, Gutiler, Medler ve

Weiterlesen

Yeryüzünün İlk Kavmi Kürtler ve Konuşulan İlk Dili Kürtçe

Bir önceki makalemizde, dünyada hayatın ikinci defa yeniden başlamasına vesile olan Nûh Tufanı’nı anlatmış, insanlık tarihinin Kürdistan vatanında başladığını ve bütün insanların Kürdistan’dan dünyaya yayıldığını delilleriyle ortaya koymuştuk. Peki, Hz. Nûh ve kavmi, hangi dili konuşuyorlardı? Tüm insanlık ailesinin ataları olan bu 80 kişi, hangi kavimdendiler? Bugünkü makalemizde de bunu konuşacağız sizlerle… Elbette ki bunu yüzde yüz bir doğrulukla tespit edebilmek mümkün değil. Ancak konuyla ilgili olarak Doğulu tarihçiler ve İslam bilginleri tarafından ortaya atılmış çarpıcı görüşler bulunuyor. Çorumlu olup Kanada’da yaşayan ve Zaman Gazetesi’nin Kanada temsilciliğini yapan gazeteci Faruk Arslan (doğumu 1969)’ın aktardığına göre, ünlü Ermenî tarihçi Miğdisî, Kürtçe’nin tarihini Hz. Nûh (as) ile başlatmaktadır. Miğdisî, “Lisân-ı Kürd, Hazret-i

Weiterlesen

Clinton’dan seçim vaadi: Kürtler…

ABD’de Demokrat Parti’nin başkan adayı Hillary Clinton, başkan seçilirse önceliklerinin ne olacağını açıkladı. Clinton New York’ta partisinden ve Cumhuriyetçi Parti’den güvenlik uzmanlarıyla yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada rakibi Donald Trump’ı ciddi bir seçim kampanyası yürütmemekle suçladı. Trump’ın liderliğinde ABD’nin daha az güvenli hale geleceğini kaydeden Clinton, “Diğer taraftaki aday bizi daha güvensiz yapacak sözler veriyor” dedi. Hillary Clinton, nükleer füze denemeleri yapmaya devam eden Kuzey Kore’yi dizginleme ve IŞİD’i yenilgiye uğratma konusunda kararlı olduğunu bildirdi. Başkan olduğunda ulusal güvenliğin ve Ebubekir el-Bağdadi’yi yakalamanın önceliği olacağını kaydeden Clinton, IŞİD’le mücadele için yerel Arap ve Kürt güçleriyle işbirliği ve hava saldırılarının arttırılması yaklaşımını benimseyeceğini ifade etti. Clinton’un toplantısına eski üst düzey ordu

Weiterlesen

İlk robotu yapan Kürt mucit adına müze

İlk robotu yapan Kürt mucit İsmail bin Rezzaz el Cizîrî adına Türkiye’nin İstanbul kentinde bir müze kurulacak. Makine mühendisi Durmuş Çalışkan, AA’ya yaptığı açıklamada, Cizîrî’nin olağanüstü bir makine mühendisi olduğunu vurgulayarak, “Genç yaşta o dönemin Artuklu Sultanı’nın sarayında başmühendis olarak görev yapmış” dedi. Çalışkan, Cezeri’nin yaptığı onlarca icadı, Artuklu Sultanı Nasuriddin Mahmud’un isteği üzerine elyazması kitabında topladığını, dünyada bilinen 14 el yazmasından 5 tanesinin Türkiye’de bulunduğunu kaydetti. Sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen El Cizîrî’nin, ünlü İtalyan ressam Leonardo da Vinci’ye ilham kaynağı olduğu düşünülür babil.com Yönetici Direktörü Mehmed Ali Çalışkan da “Çok yakında hem Türkiye’de, hem de dünyanın pek çok yerinde atölyede çalışmaları süren

Weiterlesen

ICCT RAPORU: Avrupa’dan IŞİD’e 4 bin kişi!

Avrupa ülkelerinden 2012 yılından bu yana Suriye ve Irak’a savaşmak için gidenlerin sayısının yaklaşık 4 bin 294 olduğu bildirildi. Merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Terörizmle Mücadele Merkezi’nin (ICCT) araştırmasına göre, sözkonusu yabancı savaşçıların yüzde 30’u geri dönerken, 600 kadarı ise çatışmalarda hayatını kaybetti. Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin katkılarıyla hazırlanan raporda, IŞİD saflarına katılan yabancı savaşçıların büyük bölümünün Fransızlar’dan oluştuğu kaydedildi. Araştırmaya göre, son 4 yıl içinde Suriye ya da Irak’a savaşmak için gidenlerin 900’ü Fransa, 720’si Almanya, 700’ü İngiltere, 420’si Belçika ve 220’si ise Hollanda vatandaşlığına sahip. Büyük bölümü kısmen geri kalmış ve benzer mahallelerde ikamet eden bu kişilerin yüzde 17’si kadınlardan oluşuyor. Sözkonusu yabancı savaşçıların önemli kesiminin

Weiterlesen

1835 Kürt Krallıklar Otonom Bölgeler ve Başkentleri

Weiterlesen

Suriyeliler Sur’a mı yerleştiriliyor? HDP: Evet / AK Parti: Hayır

Diyarbakır’ın Sur ilçesi için kamulaştırma kararının alınması, buraya Suriyeli mültecilerin yerleştirileceği tartışmasını beraberinde getirdi. Sur’da 2 Aralık’ta 6 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve operasyon başlatılmıştı. Operasyon, 9 Mart’ta sona ermişti. Şiddetli çatışmaların yaşandığı ilçe harabeye dönmüştü. Bakanlar Kurulu’nun kararıyla Sur’un 5 mahallesinde bulunan toplam 368 adadaki 6 bin 300 parselin acele kamulaştırılmasını karar verildi. Karar, bir dizi soru işareti ve tepkiye yol açtı. Rûdaw’a konuşan HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, “UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde bulunmasına rağmen Sur’un neredeyse tamamı istimlak edildi. Bizim aldığımız bilgilere göre Suriyeli 200 bin Selefi Arap Türkiye vatandaşlığına alınacak ve bu kişiler kamulaştırılan bölgelere yerleştirilecek” dedi. AK Parti Urfa Milletvekili Mazhar Bağlı

Weiterlesen

Newroz

Demirci Kawa Efsanesi ve 21 Mart Newroz 16. yüzyılda yazılan Şerefname, bazı Kürt halk hikayelerini de derlemektedir. Şerefname’de Demirci Kawa hikayesi şöyle anlatılmaktadır: “Kürdistan’a hükmeden Dehak adından bir hükümdarın, her iki omuzunda birer yılan başı çıkar. Her bir yılana günde bir gencin beyni yedirilerek durdurulabilir. Sonradan yılanlara koyun beyni yedirilerek, gençler dağa kaçırılır. İşte dağlara kaçırılanlar, sonradan Kürt halkını meydana getirdiler.” Bu hikaye günümüzde İran-Irak ve Türkiye Kürdistan’larına şöyle anlatılmaktadır: “Hicretten 1234 yıl önce, tüm Kürdistan’a Dehak isimli çok zalim bir kral hükmederdi. Dehak bir kayanın başında çok sağlam yapılmış bir kalede oturuyordu. Bu kral pek çok vahşi hayvan ve yılanlar beslerdi. Kendisi gençlerin beyinlerini yediği gibi, hayvanlarına da yedirirdi.

Weiterlesen